Välkommen till Taubekören i Skåne!

Taubesällskapet i Skåne tar tillvara den konstskatt som Astri och Evert Taube lämnade efter sig. Häri ligger att förvalta och föra vidare en kulturtradition av skulptur, måleri, lyrik och, inte minst, visor.

Sällskapet har en av Sveriges bästa körer för Taubevisor. Strax över 60 sångare i fyra stämmor borgar för att det låter ordentligt. Samordnar dessa insatser gör musikdirektör Jan Ek, under vars ledning kören hela tiden överträffar sig själv.

Härifrån kan du besöka sällskapets sida eller körens sida. Dock är många aktiviteter gemensamma.

Kören som startade 2000 är en sektion inom Taubesällskapet, och har genom åren haft mycket välmeriterade körledare som tillsammans har sett till att kören idag har en vacker ton.

Nuvarande körledare, Jan Ek, är musikdirektör och trubadur med ett gediget förflutet inom flera musikgenrer. Jan har satt sin speciella prägel på kören, och den absoluta grundtonen heter GLÄDJE!